Lansing, USA, 08.09.2019

V rozhodnutí Najvyššieho súdu štátu Michigan v USA, ktoré povoľuje sudcom nariadiť mediáciu, sa rozlišuje, kedy môžu súdy nariadiť účastníkom facilitatívnu a kedy evaluatívnu mediáciu. Zdá sa, že v súvislosti s týmto rozhodnutím majú sudcovia viac obáv z evaluatívnej ako z facilitatívnej mediácie, ktorá sa zdá byť prijateľná pre takmer každého, hoci je považovaná, ako to uvádzame na inom mieste, za menej užitočnú a časovo náročnejšiu.

Pri evaluatívnej mediácii však veľa kritikov poukazuje na jej manipulatívny až donucovací potenciál. Transformatívna mediácia je zasa kritizovaná za to, že je príliš idealistická až naivná a nie je dostatočne vhodná pre obchodné alebo súdom nariadené mediácie. Všetci sa však zhodujú v jednom – kvalitná práca mediátora zároveň znamená aj
jeho flexibilnosť pri výbere modelov.

A v prípade, že je príliš vyhranený a špecializovaný, môže si so súhlasom strán prizvať na mediáciu kolegu ako spolumediátora (co-mediator), odborníka na žiadanú metódu. Nie je pritom žiadnou zvláštnosťou, a to ani v podmienkach slovenskej praxe, že takto v tandeme pracuje facilitatívny a evaluatívny mediátor.