Vzdelávania-workshopy-semináre

Vzdelávania-workshopy-semináre

  • III. relaxačný workshop "Dolnokrupanské mediačné dišputy" pre mediátorov v školiaco-rekreačnom stredisku VŠZaSP sv. Alžbety v Dolnej Krupej v dňoch 15.-17. júna 2018
  • Odborný seminár november/december 2017: MOC V MEDIAČNOM PROCESE - Akreditovaný seminár VŠ ZaSP sv. Alžbety Bratislava
  • Odborný seminár november/december 2017: MOC V MEDIAČNOM PROCESE - Akreditovaný seminár VŠ Danubius
  • II. relaxačný workshop pre mediátorov v školiaco-rekreačnom stredisku VŠZaSP sv. Alžbety v Dolnej Krupej v dňoch 22.-24. septembra 2017
  • Účasť lektorov SIMARS-u na odborných seminároch pre zapísaných mediátorov pod názvom „MULTILATERÁLNA MEDIÁCIA A MEDIÁCIA S ÚČASŤOU PRÁVNYCH ZÁSTUPCOV“ organizovaných VŠ Danubius, 19. máj 2017 a 27. máj 2017,  bližšie 
  • Víkendová mediační praktika  Prušánky-Nechory, 19.-21.5.2017