San Francisco – San José, USA, 30.júl 2017

Známa internetová aukčná sieň eBay, pomocou ktorej môžno vďaka širokej ponuke tovaru od predajcov z celého sveta v rámci internetových aukcií kupovať alebo predávať prakticky čokoľvek, registruje, že tieto obchody sa prirodzene nezaobídu bez problémov a medzi účastníkmi aukcií často dochádza k sporom. Preto už od roku 1999 eBay využíva mediáciu cez internet, v súčasnosti väčšinou prostredníctvom SquareTrade. Mediácia prebieha online za asistencie kvalifikovaných mediátorov a spory sú často vyriešené ešte v ten istý týždeň, kedy vznikli. Služby SquareTrade vyžívajú aj ďalšie známe internetové portály ako Yahoo !, Google alebo California Association of Realtors, pričom SquareTrade na svojich webových stránkach uvádza, že počas svojej existencie prispel k vyriešeniu vyše dvoch miliónov sporov. Úspešnosť SquareTrade spočíva napríklad v zavedení stimulov, ktorými motivujú účasť predajcu aj spotrebiteľa pri riešení problému. Obidve strany majú záujem si vyriešiť svoj spor: predajcovia sa chcú vyhnúť súdnemu konaniu a s tým spojenej straty reputácie, resp. zlému imidžu a kupujúci chcú nápravu v podobe uznania reklamácie. K tomu Square trade pridáva ďalšie pridané hodnoty – napr. veľmi citlivé vnímanie kultúrnych rozdielov medzi stranami sporu, kvalitných a skúsených mediátorov, vlastné komunikačné know-how, špeciálny softvér atď.