Londýn, 3.apríl 2017

Na základe informácii Týždňa rodinnej mediácie, ktorý sa skončil v niektorých britských mestách a  má každoročne za cieľ zvýšiť povedomie a informácie o výhodách rodinnej mediácie, finančné náklady rozvodov vo Veľkej Británii zaťažujú tunajších daňových poplatníkov sumou 48 miliard libier ročne.

Je to údaj, ktorý by mal motivovať na ešte intenzívnejšie využívanie mediácie. Podľa štatistiky je momentálne v rozvodom konaní 42% manželstiev a len 14% z nich má vedomosť o možnostiach využitia rodinnej mediácie v rámci rozvodového proces (predrozvodová fáza, príprava rozvodu, starostlivosť o dieťa/deti, rozdelenie majetku, porozvodová fáza).

Ako sa ďalej uvádza v správe súvisiacej s Týždňom rodinnej mediácie, index nákladov na rozvody sa v roku 2016 zvýšil o 1 mld. £ na spomínaných 48 mld. £ a má stále stúpajúcu tendenciu.