Ankara, 1. marec 2018

O pozoruhodnej štatistikou informoval verejnosť na pravidelných rezortných brífingoch Hakan Öztatar, vedúci odboru mediácie na Ministerstva spravodlivosti Turecka: v januári 2018 bolo podaných 30 828 žiadostí o mediáciu, z ktorých sa ku koncu februára t.r. podarilo tureckým mediátorom uzatvoriť 6 423 prípadov, z ktorých 4 637 sa skončilo záverečnou dohodou. Táto bilancia prevyšuje hranicu úspešnosti  70%!

Treba poznamenať, že tento počet mediácii je za jeden mesiac vyšší ako v prípade všetkých mediácii, ktoré sa uskutočnili v niektorých krajinách EÚ za desať rokov a to aj napriek smernici EÚ o mediácii z roku 2008.Treba informovať, že turecký právny systém je plne integrovaný s právnym systémom kontinentálnej Európy. Napríklad turecké občianske právo do seba inkorporovalo prevažne prvky švajčiarskeho občianskeho zákonníka a nemeckého obchodného zákonníka. Administratívne právo sa ponáša na francúzskeho náprotivka, trestný zákonník zase na ten taliansky. Koncept a filozofiu mediácie a alternatívnych riešení sporov prebralo Turecko z prostredia severských krajín, predovšetkým je vidieť rukopis švédskych mediátorov, ktorí nastavili turecký systém formou projektov financovaných z grantových programov.