SIM-SIMARS zastupovanie Slovenskej republiky

ZASTUPOVANIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

  • projekt EÚ o implementácii cezhraničnej mediácie do právnych systémov jednotlivých
    krajín organizovanom Univerzitou vo Valencii
  • projekt EÚ o obchodnej a spotrebiteľskej mediácii organizovanom JAMS ADR Centre Roma
  • projekt celoeurópskej online mediácie Arbitrážnej komory v Milane, Taliansko