SIM-SIMARS spoluorganizovanie konferencií

SPOLUORGANIZOVANIE KONFERENCIÍ:

  • spolupráca na organizácii IX. kongresu World Mediation Forum, Montreal, Kanada 2017
  • spoluorganizovanie II.Medzinárodnej konferencie k rodinnej mediácii, Bratislava 2014
  • spoluorganizovanie I.Medzinárodnej konferencie k rodinnej mediácii, Bratislave 2016
  • hlavný organizátor IV. Celoeurópskej konferencie European Mediation Network Initiative (EMNI), Bratislava 2013. Príspevky:  
  • spolupráca na organizácii VII.kongresu World Mediation Forum, Caracas - Isla Margarita, Venezuela 2009
  • spolupráca na organizovaní II. konferencií European Mediation Network Initiative, Belfast 2008