SIM-SIMARS publikačná a propagačná aktivita

Publikačná a propagačná aktivita:

 • publikovanie článkov o mediácii v spotrebiteľských sporoch na portáli epi.sk 2017-2018
 • publikovanie článkov o rodinnej mediácii v Personálnom a mzdovom poradcovi podnikateľa 2017-2018
 • publikovanie článkov o mediácii v zdravotníctve pre Právo a manažment v zdravotníctve 2017-2018
 • spoluautorstvo na zborníku EU Mediation Handbook (Wolters Kluwer) 2017
 • spoluautorstvo a spoluvydanie knihy Rodinná mediácia alebo víťazí celá rodina (VŠZaSP sv.Alžbety) 2016
 • spoluautorstvo na zborníku Civil and Commercial Mediation in Europe (vyd.Intersentia) 2013
 • spoluautorstvo na zborníku EU Mediation Law and Practice (vyd. Oxford Publishing) 2012
 • publikácia Mediácia v samospráve (vyd. NOS, ZMOS) 2008
 • scenár inštruktážneho DVD Abeceda mediácie (MS SR) 2007
 • spoluautorstvo na päťdielnom TV seriáli propagujúceho mediáciu pre laickú verejnosť (MS SR) 2007
 • publikácia Mediácia pre účastníkov konania (vyd. MS SR) 2007