SIM-SIMARS projekty v Slovenskej republike

PROJEKTY:

  • príprava a realizácia National Project Office Slovakia, ROMED Strasbourg, 2011-2015
  • spolupráca na založení Asociácie rodinných mediátorov Slovenska, Bratislava 2014
  • založenie Mediačnej kancelárie UNICREDIT Banka Slovensko, Bratislava, 2014
  • založenie Mediačnej kancelárie pri Magistráte hl.m. SR Bratislavy, 2013
  • evaluácia projektu Magistrátu mesta Arzignano v Taliansku: Mediácia pre migrantov, Padova 2011
  • garant interkultúrnej a mierovej mediácie v rámci projektu Slovak Millenium Development Goals, Bratislava 2010  
  • spolupráca na založení a mentoring Mediačnej kancelárie Slovenskej televízie, 2008-2010
  • projekt asistencie mediácie na Volebnej kancelárii Slovenskej televízie (prezidentské voľby, voľby do NR SR komunálne voľby...), 2008-2010
  • projekt a dohoda o spolupráci s Centrom právnej pomoci, 2008