SIM-SIMARS lektorské a pedagogické aktivity

LEKTORSKÉ A PEDAGOGICKÉ AKTIVITY:

 • International Islamic University, Kuala Lumpur Malajzia
 • Univerzita v Padove, Taliansko
 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety
 • Vysoká škola Danubius v Sládkovičove
 • Univerzita Palackého v Olomouci

Z aktivít vyberáme:

 • pravidelné odborné semináre pre mediátorov
 • pravidelné organizovanie 200 hodinových kurzov Mediátor, ako akreditované vzdelávanie v zmysle § 9 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii pre budúcich kolegov, ktorí majú ambíciu vykonávať mediáciu ako podnikanie.
 • Séria prednášok expertov SIMARS-u pre poslucháčov Akadémie policajného zboru v Bratislave s akcentom na interkultúrnu mediáciu.

Konkrétne príklady aktivít:

 • Organizovanie povinného odborného siminára: November 2021 bližšie
 • jubilejný 5. workshop pod názvom Dolnokrupanské mediačné dišputy, venovaný problematike elektronickej mediácie a skúsenostiam z riešení konfliktov v kyberpriestore počas pandémie. Program a prihláška bližšie
 • kurz Mediátor pre budúcich zapísaných mediátorov, bližšie: Program, organizačné pokyny a záväzná prihláška.
 • II. relaxačný workshop pre mediátorov v Dolnej Krupej
  čítať viac 
 • Otvorenie kurzu Mediátor na Vysokej škole Danubius, september 2017
  čítať viac 
 • Víkendová mediační praktika Prušánky-Nechory, 19.-21.5.2017
  čítať viac 
 • Odborný seminár MULTILATERÁLNA MEDIÁCIA A MEDIÁCIA S ÚČASŤOU PRÁVNYCH ZÁSTUPCOV
  čítať viac