SIM-SIMARS aktívna účasť na konferenciách

AKTÍVNA ÚČASŤ NA KONFERENCIÁCH, o.i.:

 • medzinárodná konferencia New Visions in HR 2018, organizovaná In Form Slovakia, 12.septembra 2018, hotel Tatra, Bratislava
 • prezentácia mediácie v zdravotníctve na XXII.kongrese Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti, Vysoké Tatry 2017
 • prezentácia slovenskej mediácie na 7.Medzinárodnej konferencii organizovanej Chorvátskou obchodnou komorou, Záhreb 2016
 • medzinárodná konferencia k mediácii Univerzita Palackého, Olomouc 2013
 • konferencia o poslaní a úlohách Mediácie pre Rómske komunity v EU, Rady Európy, Brusel 2012
 • prezentácia slovenskej mediácie na konferencii „Mediácia v civilných a komerčných sporoch“, Praha 2010
 • konferencia OSN: A Fresh look at Online Dispute Resolution (ODR) and global e.commerce, Viedeň 2010
 • prezentácia potenciálu slovenskej mierovej mediácie na VII. kongrese Svetového mediačného fóra WMF, Caracas - Isla Margarita, Venezuela 2009
 • prezentácia slovenskej mediácie na II. konferencii European Mediation Network Initiative, Belfast 2008
 • vedenie workshopu na konferencii organizovanej American Bar Association, Haag 2008
 • prezentácia slovenskej mediácie na IV.konferencii Ázijsko-pacifického mediačného fóra v Kuala Lumpur, Malajzia 2008
 • prezentácia slovenskej mediácie na VI. kongrese Svetového mediačného fóra (WMF), Jeruzalem, Izrael 2007
 • prednáška o interkulturalite v mediácii na Medzinárodnej konferencii krajín juhovýchodnej Európy, Podgorica, Čierna Hora 2007
 • prezentácia slovenskej mediácie na medzinárodnom seminári nových a asociovaných krajín EU k mediácii, Záhreb 2007
 • EMNI – European Mediation Network Initiative, spoluzakladateľ, Viedeň 2007