SIM-SIMARS aktívna účasť na konferenciách

AKTÍVNA ÚČASŤ NA KONFERENCIÁCH, o.i.:

 • V dňoch 1.-3. novembra 2019 - prezentácia slovenskej interkultúrnej mediácie na IX. konferencii Ázijskopacifického mediačného fóra (APMF) na ostrove Čedžu v Južnej Kórey (http://apmf.co.kr/presenters/). Súčasťou ázijskej cesty bolo aj rokovanie (29.októbra 2019) o možnostiach spolupráce medzi Slovenským inštitútom pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov, z.z.p.o. a sekciou mediácie na Beijing Arbitration Commission v hlavnom meste Čínskej ľudovej republiky a návšteva (5.novembra 2019) novootvoreného Japan International Mediation Center v bývalom hlavnom meste Japonska Kjóto.
 • Prezentácia slovenskej mediácie na X. konferencii Svetového mediačného fóra (WMF), 9.-11.júla 2019 v Luxemburgu, bližšie a
 • Prezentácia slovenskej mediácie a alternatívnych riešení sporov v Nepále na medzinárodnej konferencii v Lumbini, bližšie a program, na University of Kathmandu a workshop pre Spoločnosť mediátorov Nepálu, 26.- 30.marca 2019
 • Prezentácie zástupcu SIMARS-u pre študentov a zamestnancov univerzity o slovenskej interkultúrnej mediácii, mediácii v stredoeurópskom priestore a krajinách V4, skúsenostiach z nastavenia pro bono mediačných aktivít pre samosprávy v rámci SR a využitia mediácie pri riešení sporov v rámci turistického ruchu, 27.-29.12.2018 Univerzita sultána Kábúsa v hlavnom meste Ománu Muscate
 • medzinárodná konferencia New Visions in HR 2018, organizovaná In Form Slovakia, 12.septembra 2018, hotel Tatra, Bratislava
 • prezentácia mediácie v zdravotníctve na XXII.kongrese Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti, Vysoké Tatry 2017
 • prezentácia slovenskej mediácie na 7.Medzinárodnej konferencii organizovanej Chorvátskou obchodnou komorou, Záhreb 2016
 • medzinárodná konferencia k mediácii Univerzita Palackého, Olomouc 2013
 • konferencia o poslaní a úlohách Mediácie pre Rómske komunity v EU, Rady Európy, Brusel 2012
 • prezentácia slovenskej mediácie na konferencii „Mediácia v civilných a komerčných sporoch“, Praha 2010
 • konferencia OSN: A Fresh look at Online Dispute Resolution (ODR) and global e.commerce, Viedeň 2010
 • prezentácia potenciálu slovenskej mierovej mediácie na VII. kongrese Svetového mediačného fóra WMF, Caracas - Isla Margarita, Venezuela 2009
 • prezentácia slovenskej mediácie na II. konferencii European Mediation Network Initiative, Belfast 2008
 • vedenie workshopu na konferencii organizovanej American Bar Association, Haag 2008
 • prezentácia slovenskej mediácie na IV.konferencii Ázijsko-pacifického mediačného fóra v Kuala Lumpur, Malajzia 2008
 • prezentácia slovenskej mediácie na VI. kongrese Svetového mediačného fóra (WMF), Jeruzalem, Izrael 2007
 • prednáška o interkulturalite v mediácii na Medzinárodnej konferencii krajín juhovýchodnej Európy, Podgorica, Čierna Hora 2007
 • prezentácia slovenskej mediácie na medzinárodnom seminári nových a asociovaných krajín EU k mediácii, Záhreb 2007
 • EMNI – European Mediation Network Initiative, spoluzakladateľ, Viedeň 2007