Apia, 15. december 2017

Minister spravodlivosti Samojského nezávislého štátu, v skratke Samoa, ktorý sa nachádza v ďalekej Polynézii, dr. Faaolesa Katopau Ainu’u pred niekoľkými dňami otvoril už štvrtý tréning mediácie. Na tréningu sa podieľa NGO Accredited Mediators of Samoa Association (A.M.S.A.) a zúčastnilo sa na nej 24 účastníkov, ktorých delegovali miestne mimovládne organizácie, štátny sektor, súkromné firmy, cirkev atď. s cieľom získať zručnosti a vedomosti potrebné na to, aby sa stali akreditovanými mediátormi pre Samou.

Zaujímavosťou je, že na tréningu mediátorov a na nastavení mediácie ako systému v tomto exotickom štáte, v ktorom žije niečo vyše 200 tisíc obyvateľov, sa podieľala aj slovenská mediácia. Zástupca SIMARS-u, odovzdal na 4. konferencii Azijského pacifického mediačného fóra v júni 2008 v Kuala Lumpur (http://www.asiapacificmediationforum.org/conferences/2008-kuala-lumpur-malaysia/ ) delegátom zo Samoa, konkrétne zo Siosiomaga Society (OLSSI), anglickú verziu slovenského mediačného zákona a manuál našej prípravy mediátorov s pomerom medzi právnou časťou, „hard skills“ a „soft skills“. Súčasne boli pre tréningy robené skypové konzultácie zamerané na slovenské skúsenosti v rámci interkultúrnej, interetnickej, interreligóznej, mierovej mediácie a mediácii v stredoeurópskom priestore vôbec.

V roku 2018, pri príležitosti 5.výročia prijatia zákona o mediácii pripravujú v hlavnom meste Apia medzinárodnú konferenciu na ktorej by mal vystúpiť aj zástupca SIMARS-u.