Kniha o rodinnej mediácii vyšla v novembri 2016. Jej autori – František Kutlík a Bronislava Švehláková v nej zhrnuli špecifiká rodinnej mediácie aj v kontexte aktuálnej právnej úpravy. V knižke nájdete informácie nielen o rozvodovej mediácii, ale aj medzigeneračnej alebo cezhraničnej rodinnej mediácii. Doplnená je o zaujímavé kazuistiky.

Cena: 8,50 € + poštovné

Pri odbere nad 5 kusov, poštovné v cene.

Objednávky: admin@simars.sk