Brusel, 3.apríl 2017

Platforma online riešenia sporov (ODR) bola vytvorená s cieľom koordinovať úsilie a pomôcť obchodníkom a spotrebiteľom pri riešení sporov prostredníctvom systémov alternatívneho riešenia sporov (ADR) v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov),vykonávaná v súlade s legislatívou EÚ. Komisia konštatovala, že viac ako 24 tisíc sťažností zo strany spotrebiteľov bolo podaných prostredníctvom platformy ODR od jeho uvedenia do činnosti vo februári 2016.

Podľa ďaľších informácii zo správy, asi tretina z počtu 24 tisíc sťažností bola podaná zo strany spotrebiteľov, ktorí nakupovali tovar a služby mimo svojej materskej krajiny. Najväčší počet reklamácii sa týkal nákupov spotrebného tovaru,oblečenia, obuvi, leteniek, resp. elektroniky. Ako konštatovala eurokomisárka pre spravodlivosť Věra Jourová, ODR sa stále nachádza vo svojej „rozbehovej“ fáze, ale už teraz vzbudzuje značný záujem spotrebiteľov a systém je z ich strany vnímaný pozitívne.

Skutočnosť, že spotrebiteľ využíva plaformu ODR posilňuje aj pozíciu obchodníkov predovšetkým vyslaním signálu, že spotrebiteľ má už pred kúpu vedomosť o garancii rýchleho a korektného riešenia spotrebiteľských sporov. Týka sa to najmä internetových obchodníkov, ktorí si pomocou ODR môžu získať dôveru spotrebiteľov.Všetci obchodníci a poskytovatelia služieb online formou sú povinní na svojich internetových stránkach informovať spotrebiteľov o mechanizme fungovania ODR a o možnostiach jeho využívania. Podľa podmienok regulácie ODR zo strany EÚ musí byť táto informácia “ľahko prístupná pre klienta”.