ŠKOLSKÁ MEDIÁCIA

ŠKOLSKÁ MEDIÁCIA

Prostredie školy, kolektívy  mladých ľudí s mimoriadne citlivou optikou vnímania problémov, je často učebnicovým príkladom  modelových situácii  riešenia konfliktov predstáv, názorov, postojov či záujmov.  Niet vari kolektívu mladých ľudí, v ktorom by so železnou pravidelnosťou  nevznikol  niektorý z konfliktov.

Počínajúc  intrapersonálnym, teda vnútorným, osobným konfliktom jednotlivca, ktorý môže, ale nemusí prerásť do  klasického interpersonálneho, ale v neskoršej fáze aj skupinového, či medziskupinového konfliktu. Kolektív mladých ľudí sa tak stane bojiskom, či arénou,  a štúdium, lepšie povedané koncentrácia na štúdium ide bokom. Nehovoriac o výsostne individuálnej  reakcii jednotlivca na konfliktnú záťaž, od bežnej až po extrémnu.

Nie každý mladý človek je totiž  schopný riešiť konflikt tzv. spontánnou remisiou, teda z vlastných rezerv, skôr bude potrebovať pomoc z vonkajšieho prostredia.Špecializovaní mediátori, ktorí majú skúsenosti s podobnými projektami o.i. na stredných školách v Prievidzi a Starej Turej  pripravia projekt pre školské zariadenie požadovaného typu, vrátane možnosti súbežnej  rovesníckej (peer) mediácie z radov žiakov/študentov.

Relevantné články a publikácie z oblasti školskej mediácie:

  • Mgr. Dušana Bieleszová, ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA, Wolters Kluwer.
    čítať viac