RODINNÁ MEDIÁCIA

RODINNÁ MEDIÁCIA 

Segment mediácie, ktorý má jedinečné postavenie  v celom aplikačnom systéme  mediácie. 

Hlavným dôvodom je skutočnosť, že  na rozdiel od väčšinou bilaterálnej mediácie musí mediátor zohľadňovať záujmy dieťaťa resp. detí, čo je aj hlavná podmienka schválenia dôhod z rodinnej mediácie zo strany súdu.  Rodinný mediátor musí byť súčasne odborníkom v pochopení rozdielov v komunikácii a správaní mužov a žien v konflikte, v analýze príčin konfliktov medzi manželmi, v nastavení komunikačnej  stratégie medzi manželmi, v prípade nevyhnutnosti rozvodu pripraviť tzv. priateľský (slušný) rozvod. Pri rodinnej mediácii je dôležitá aj tzv.pomediačná fáza, v rámci ktorej sa mediátor angažuje v prípade aj niekoľko rokov po rozvode.

Jej cieľom je napríklad nastavenie pravidiel a podmienok striedavej starostlivosti o dieťa, adaptácia dieťaťa na vytváranie novej rodiny, výchovné problémy po rozvode, fungovanie tzv. výchovného trojuholníka, atď. Pri aplikácii segmentu rodinnej mediácie úzko SIMARS spolupracuje s Asociáciou rodinných mediátorov Slovenska 

Relevantné články z oblasti rodinnej mediácie:

  • "Rodinná mediácia ako prevencia konfliktov na pracovisku" v Personálnom a mzdovom poradcovi podnikateľa 12-13/2017
    čítať viac