MEDIÁCIA V ZDRAVOTNÍCTVE

MEDIÁCIA V ZDRAVOTNÍCTVE

Segment mediácie s výraznými špecifikami a individuálnymi aplikačnými nástrojmi s širokým využitím.

Počínajúc riešením sporov medzi pacientom, resp. jeho rodinnými príslušníkmi a poskytovateľom zdravotných služieb, cez riešenie interpersonálnych a skupinových konfliktov v zdravotníckom zariadení, až po spory medzi manažmentom a inštitúciami, resp. firmami (dodávatelia, zdravotné poisťovne, zriaďovatelia), ktoré participujú na chode zdravotníckeho zariadenia. Mediácia so svojim princípom win-win, na rozdiel od súdneho konania, ponúka optimálne riešenie pre obidve strany a súčasne zachováva vzťahy do budúcnosti, poskytuje individuálnu satisfakciu pacientovi a reflektuje prípadne chyby zo strany zdravotníckeho personálu.

Dôležitým momentom v aplikácii mediácie v zdravotníckom zariadení je prevencia a predchádzanie konfliktov v zdravotníckom zariadení o.i. skvalitnením komunikácie s pacientom, nastavením vertikálnej komunikácie medzi manažmentom zdravotníckeho zariadenia a zamestnancami, resp. horizontálnej komunikácie medzi zamestnancami navzájom.

Relevantné články a publikácie z mediácie v zdravotníctve:

 • JUDr. František Kutlík, MEDIÁCIA V ZDRAVOTNÍCTVE, Wolters Kluwer
  čítať viac 
 • Aplikácia profesionálnej mediácie v zdravotníckom zariadení
  čítať viac 
 • Rómska mediácia v zdravotníctve
  čítať viac 
 • Interkultúrna mediácia v zdravotníckom zariadení
  čítať viac 
 • Neformálna mediácia v zdravotníckom zariadení
  čítať viac 
 • Špecifiká mediácie v zdravotníctve
  čítať viac 
 • Špecifiká konfliktov v zdravotníckych zariadeniach
  čítať viac 
 • Komunikácia ako forma prevencie pred konfliktami
  čítať viac