Projekty

MIEROVÁ MEDIÁCIA – PEACE MEDIATION

Konflikty, v národnom alebo medzinárodnom rozmere, môžu byť alternatívne riešené bez použitia násilia alebo zbraní – t.j. mediáciou, znižovaním napätia a napomáhaním vyjednávacích procesov medzi stranami. Slovensko vďaka mierumilovnej histórii, nedávnej minulosti v podobe nežnej revolúcie a kulantného rozdelenia Československa ale aj medzinárodného renomé a významných diplomatických osobností, má všetky predpoklady byť kredibilným, dôveryhodným, neutrálnym a úspešným mediátorom.Úlohou nášho tímu sú nielen pozorovateľské misie, mapovanie diania v krízových teritóriách, orientovanie sa v probléme ale v prípade potreby dokázať operatívne vstúpiť do poruchy a konfliktu, formou aktívnej mediácie i mediačným dohľadom, auditom či konzultáciami zabrániť tomu aby latentné napätie cez banálny spor neprerástlo do reálneho konfliktu, ktorý by začal žiť vlastným životom so všetkými konzekvenciami. Naši členovia disponujú odbornou a osobnostnou výbavou a schopnosťou zabezpečovať dennú mierovú mediáciu na úrovni komunikácie medzi etnikami a ich predstaviteľmi navzájom, medzi inštitúciami a orgánmi verejnej správy na jednej strane a občanmi na strane druhej a podobodne.Platí, že úspešná angažovanosť jedného mierového mediátora je niekedy oveľa účinnejšia ako desať obrnených transportérov.