Wellington, 04.06.2019.

Zaujímavý prípad susedského medzigeneračného spolužitia a seniorskej angažovanosti prináša prax novozélandských medátorov. V neveľkom mestečku neďaleko hlavného mesta Wellington si zriadili skupiny na „podporu susedstva v oblasti verejného poriadku a ochrany majetku“ (známej ako neighborhood watch).

Seniori, ktorí sú už na dôchodku a väčšinou sa zdržiavajú doma, môžu dohliadať na bezprostredné okolie a pomáhať ho udržiavať ako bezpečnú zónu. Okrem iného sa striedajú v ranných a popoludňajších hodinách na prechodoch pre chodcov pred školami ako “dopravná asistencia“ pre žiakov a študentov, pomáhajú im pri nastupovaní do školských autobusov, atď.

Ďalší spôsob, ktorým novozélandskí seniori vytvárajú priateľské susedské prostredie je organizovanie každoročných “susedských dní“ resp. permanentného, vzájomného online kontaktu , ktoré smerujú k lepšiemu vzájomnému poznaniu a nastaveniu pozitívnych medziľudských vzťahov.