Berlín, Nemecko, 18.september 2017

Zmierovací orgán pre verejnú dopravu (SÖP) bol založený v roku 2009 v dôsledku nariadení EÚ o právach cestujúcich a tiež všeobecnej potreby posilniť ustanovenia ARS. Cestujúci, ktorých sťažnosti voči dopravným spoločnostiam nie sú uspokojivo vyriešené, sa môžu obrátiť na SÖP, ktorý je povinný dodržiavať zákony a pracovať nezávisle a neutrálne. Zmierovacie konanie môžu využiť všetci cestujúci využívajúci leteckú, vlakovú, autobusovú i lodnú dopravu. V roku 2016 dostal SÖP 13 600 žiadostí, pričom väčšina z nich sa týkala letov pristávajúcich alebo štartujúcich v Nemecku alebo v iných štátoch, alebo uskutočnených leteckou spoločnosťou, ktorá má sídlo v EÚ. V roku 2016 SÖP začal riešiť aj prípady spojené so službami leteckých spoločností, ktoré ponúkajú svoje služby na letiskách vo Veľkej Británii. Zmierovacie konanie je pre cestujúcich bezplatné a je financované dopravnými spoločnosťami, ktoré sú členmi združenia. V súčasnosti je členom SÖP asi 350 dopravných spoločností. Zmierovacie konanie má výhody pre obe strany. Šetrí čas, peniaze a stres. Pre pasažierov je proces administratívne nenáročný a ľahko použiteľný. Pre spoločnosti je zmierovacie konanie znamením, že rešpektujú práva a záujmy svojich cestujúcich , čo prispieva k ich reputácii a má vplyv na udržanie si svojich zákazníkov.