Pozvánky

Pozvánky na aktuálne podujatia

Odborný seminár september/október 2018: Podnikateľské a administratívne aspekty mediačnej praxe (ako podnikať v mediácii, vedenie dokumentácie a archivácia v mediačnom procese) - Akreditovaný seminár VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave