PLATFORMY

Platformy  SIMARS-u

Cieľom zriaďovania platforiem je príprava mediátorov na jednotlivé segmenty mediácie a s tým súvisiaca špecializácia a individuálny pracovný manuál, formy a druhy mediácie, resp. špecifické mediačné nástroje.

Každá platforma si bude súčasne vyžadovať individuálny prístup k získavaniu klientov, informovanie laickej i odbornej verejnosti, public relations, atď.

Našou snahou bude postupná autonómia platformy s perspektívou vytvorenia vlastného inštitucionálneho zastrešenia mimo rámca SIMARS-u, ale na báze partnerstva a spolupráce.