Drvivá väčšina ľudí sa počas života ocitne v sporoch, z ktorých nevedia spolu s druhou stranou nájsť východisko. K prípadu majú často emocionálne väzby, od ktorých sa nevedia odosobniť a vyriešeniu problému tak bránia ich vlastný pohľad, ktorý si do situácie vnášajú. Dlhotrvajúce vedenie sporov pritom výrazne ovplyvňuje celkovú kvalitu života, žiaľ, negatívne.

Kým niektorí si trúfnu riešiť spory súdnou cestou, iní na to ľudovo povedané nemajú “nervy”. Alebo dostatok času, znalostí, odvahy alebo finančných prostriedkov. Aj  preto sa stále viac ľudí prikláňa k alternatívnej, no čoraz populárnejšej forme riešenia -mediácii.

Tá slúži ako spôsob riešenia konfliktov prípadoch, keď obe strany sú už v rozbehnutom konflikte a nevedia ďalej svoj spor riešiť bez pomoci tretej osoby.

Mediátor stranám sporu nediktuje riešenie sporu, ale pomáha im identifikovať ich požiadavky a umožňuje stranám aby dospeli k riešeniu obojstranne výhodnému.

Súdy majú definovaný postup a zároveň sú natoľko preťažené, že nie je v ich možnostiach aby vždy začali rýchlo konať. Mediácia túto možnosť má. Mediácia pomáha riešiť problémy, šetriť čas aj peniaze.

Ako mediátorka pracujem takmer rok a počas svojej práce sa stretávam s príležitosťou pomôcť ľuďom vyriešiť ich spor. Spor, ktorý trvá častokrát aj niekoľko rokov. Vidím potenciál dohody v každom jednom klientovi, ktorý sa rozhodne riešiť svoju situáciu mimosúdnu cestou. Tá je pre klienta oveľa rýchlejšia ako samotný súd. Dovolím si tvrdiť, že mediácia napomáha nielen len ku konsenzusu oboch strán ale do výraznej miery pomáha účastníkom zachrániť aspoň čiastočne už beztak naštrbené vzťahy.

Do veľkej miery som nielen mediátorkou ale aj človekom, čo počúva a počuje mnohokrát to, čo ostatní nepočujú. V rôznych médiách sa uvádza, že ak mediácia je ukončená dohodou, práca mediátora konči. Ja sa celkom nestotožňujem s touto myšlienkou, pre mňa mediácia končí ak je dohoda oboch zúčastnených strán až do poslednej bodky naplnená. Vtedy viem, že moja práca bola úspešná a mala zmysel.

Ale je mediácia úspešná ak klienti odchádzajú s dohodou? Ani s týmto názorom nesúhlasím. Úspech klientov je občas aj to, keď nemajú dohodu v rukách. Pýtate sa čo je potom ich úspech?

Uveďme si príklad. Úspechom je, ak jedna zo strán príde s myšlienkou, že podá žiadosť o rozvod. Po hodinách strávených s oboma klientmi, po našich vzájomných rozhovoroch sa nakoniec utvrdia v tom, že chcú spolu ostať žiť. Aj to je jedným z dôvodov prečo ma moja práca napĺňa, pretože aktívne počúvam a tlmočím to, čo druhá strana nepočuje správne. Dovolím si tvrdiť, že každá dohoda, ktorá je aj naplnená ma teší, ale ešte viac ma v tomto prípade teší fakt, že môžem práve mediáciou zachrániť aj toto manželstvo.

Čo mi dala mediácia? Skôr sa pýtam čo môžem dať ja mediácii.

Odpoveď je-seba.