Mediáciou sa zaoberám od roku 2013 a venujem sa jej na plný úväzok. Oproti iným mediátorom, využívam skúsenosti, ktoré som získala počas svojho pôsobenia v rámci súdnictva. Venujem sa zväčša rodinnej mediácii, ktorá sa týka počas rozvodového konania a aj na čas po rozvode. Keďže som neprávnik, myslím, že tieto druhy sporov sú pre moju osobu najvhodnejšie. V rodinných sporoch zastávate rolu psychológa. Spolupracujem s notármi, UPSVaRom, OÚ katastrálnym úradom, finančnými poradcami, bankami a taktiež s právnikmi.

Prikláňam sa k názoru, že klienti si musia nájsť Vás a nie Vy ich. Takže nezdieľam názor, že ľudí je potrebné lákať prostredníctvom reklamy! Tu sme už získali prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Pokiaľ vybavíte jedného klienta a je spokojný, pošle za Vami druhého a takýmto spôsobom si robíte reklamu po vlastnej línii. Musíte si získať ich dôveru, prezentovať Vaše zručnosti a v spolupráci s advokátom im zabezpečíte tie najkvalitnejšie služby. V tejto pozícii poukážete na Vašu profesionalitu a erudovanosť. Vtedy nastáva akceptácia zo strany advokátov, notárov a sudcov.

Zastávam názor, že profesia mediátora je stále nová a má sa čo učiť. Vezmime si príklad z iných vyššie uvedených profesii. Chýba nám komora, ktorá by na nás dohliadala a kontrolovala. Absentuje prax a mediátorske skúšky.

Keďže sme SZČO, bezplatné poradenstvo neposkytujem. Mám za to, že takýmto spôsobom sa kredit mediátora skôr znižuje ako zvyšuje. Predsa existujú iné subjekty, ktoré takéto poradenstvo poskytujú.

Mediátor dostal do vienka byť nestranný, lacný a rýchly. Nestrannosť si zachovajme a nevnucujme sa iným. V rámci súdu môže byť účastníkom konania odporúčaná mediácia (nesmie byť však spomenutý konkrétny mediátor, takže strata času sa stretávať s vedením súdu), ale nezabúdajme, že účastníci majú možnosť výberu okrem mediátora, možnosť voľby právnika, notára, sudcu, samotných účastníkov, ktorí síce nezabezpečia mediáciu, ale obdobnú alternatívu – dohodu.

Služby mediátora poskytujem v rámci svojho okresu, a z roka na rok sa zvyšujú aj mimo neho. Za mojimi úspechmi je súčinnosť štátnych a neštátnych subjektov, bez ktorých by to nebolo možné.

PhDr. Andrea Gábrišová, mediátor MS SR ev. č. 763, gabrisova.ada@gmail.com