San José, USA, 15.august 2017

Online riešenie spotrebiteľských sporov (ORSS) a mediáciu zvlášť aktívne využíva online poskytovateľ platieb PayPal a to formou tzv. chargebacks, ako prostriedku na reverzné transakcie uskutočnené pomocou kreditných alebo debetných kariet v prípade podvodného používania alebo pri porušení zmluvných podmienok. V prípade, že spotrebiteľ podá do 45 dní sťažnosť na nedoručenie tovaru, resp. jeho nekvalitu, resp. sa reálne doručený tovar výrazne líši od ponúkaného, PayPal.com. si až do vyriešenia sporu dočasne ponechá peniaze, ktoré zaplatil kupujúci a má ambíciu pomôcť riešiť problém. V tejto fáze sa PayPal.com správa podobne ako online mediátor. Vďaka tomu, je služba PayPal vo veľmi silnej pozícii, pretože vo väčšine prípadov je schopná zmraziť množstvo peňazí, vyriešiť spor a poskytnúť okamžitú a účinnú nápravu voči subjektom na všetkých kontinentoch. Vo všeobecnosti má chargebacks za cieľ vybalansovať nerovnosť moci medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi/ poskytovateľmi služieb a svojou promptnosťou a prístupnosťou (predbieha oznámenie klientov bankám alebo emitentom kariet zrušenie transakcie) začína byť považovaný za veľmi efektívny nástroj pomoci pre spotrebiteľov.