Brusel, 18. december 2017

Európska komisia prijala svoju prvú správu o fungovaní platformy na riešenie sporov online (ODR).Platforma, ktorá bola spustená vo februári 2016, pomáha spotrebiteľom a obchodníkom vyriešiť ich spory o on-line nákupoch bez toho, aby sa obrátili na súd – tým, že ich spájajú s alternatívnymi (t.j. mimosúdnymi) orgánmi na riešenie sporov.

Komisia tiež preskúmala webové stránky 20 000 online obchodníkov a trhov v EÚ, aby posúdila, či spĺňajú svoju zákonnú povinnosť vložiť odkaz na platformu ODR a e-mailovú adresu na svojej internetovej stránke.

Európski spotrebitelia, ktorí platformu využili sa o projekte vyjadrujú zväčša pochvalne: 70 % bolo spokojných s tým, ako bola ich riešená. Zároveň boli spotrebitelia informovaní o ďalšej možnosti ako riešiť spory – aj naďalej sa môžu obrátiť na súd/arbitrážny orgán, ale s upozornením, že je to proces obvykle drahší, zdĺhavejší a jeho výsledok nie je hodnotený tak pozitívne ako ODR (len 45 % spotrebiteľov je spokojných s tým, ako pristúpil k ich sťažnosti súd a s jeho rozhodnutím).