Viedeň, 2.apríl 2017

Medzinárodný inštitút pre riešenie a prevenciu konfliktov, International Institute for Conflict Prevention & Resolution (CPR) oznámil odporúčanie nových pravidiel mediačného postupu so zvláštnym akcentom na obchodnú mediáciu, ktorý môže byť uplatnený kdekoľvek vo svete. Autori pravidiel zvlášť zdôrazňujú, že mediačné pravidlá špecifické pre USA zostávajú v platnosti.

Nové postupy spoločne vypracovali Európsky poradný výbor CPR a Mediačný výbor CPR a zahŕňa základné pravidlá pre proces mediácie, výber mediátora, miesta mediácie, rozhodného práva, resp. výmeny informácii v priebehu mediácie. Podľa plánov predstaviteľov CPR by toto nové nastavenie pravidiel medzinárodných mediačných konaní mohlo podporiť globálne podnikanie, pomôcť efektívnejšie riešiť obchodné spory a dôležitou pridanou hodnotou by mal byť aj vypracovaný systém prevencie.