Osaka, 11.október 2018.

Medzinárodné centrum pre riešenie sporov v Japonsku (JIDRC) otvorilo svoje prvé miesto na komplexné prerokovávanie prípadov v meste Osaka. JIDRC-Osaka sa nachádza v hlavnom meste japonskej prefektúry Osaka a treťom najväčšom meste v Japonsku s 2,5 mil. obyvateľmi a je výsledkom spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom. V porovnaní s krajinami OECD je Japonsko všeobecne známe svojim minimálnym náporom sporov na obchodné, resp. občianske súdy. Toto tradičné preferovanie mimosúdneho riešenia sporov v Japonsku sa dá vysvetliť rôznymi, väčšinou inštitucionálnymi dôvodmi (vysoké súdne poplatky), ale aj dôvodmi historickými, či kultúrnymi.

V súčasnosti Japonsko vykonáva dve pomerne odlišné formy mimosúdneho riešenia sporov: zmierovacie konanie spojené so súdmi a mimosúdne sprostredkovanie.