Vidžajavád, štát Ándrapradéš, India, 11. január 2018

Takmer 80% otvorených súdnych prípadov možno vyriešiť prostredníctvom alternatívnych riešení sporov(ARS), uviedla na workshope v indickom meste Vidžajavád, zväzový štát Ándrapradéš, predstaviteľka regionálneho centra Medzinárodného centra pre riešenie alternatívnych sporov (ICADR) J. Murthyová.

Na podujatí za účasti prokurátorov, štátnych a mestských policajtov zdôraznila, že nedostatok povedomia o ARS zaťažuje súdy a spôsobuje, že poškodené strany čakajú na vyriešenie sporu „neprimerane dlhú dobu.“ ICADR, ktorého činnosť schvaľuje Najvyšší súd Indie, najčastejšie využíva tri spôsoby ARS, ktorými sú arbitráž, mediácia a konciliácia. Každý prípad môže byť vyriešený maximálne do niekoľkých mesiacov prostredníctvom akejkoľvek metódy ARS, podčiarkla Murthyová. Keďže väčšina prípadov prebiehajúcich na súdoch má občianskoprávnu povahu, môže byť prijatá akákoľvek z metód ARS na vyriešenie problému, povedala.

Workshop slávnostne otvoril policajný komisár štátu Vidžajavád Gautam Sawang, ktorý o.i. povedal, že metódy ARS musia byť implementované do práce nielen prokuratúrami, ale všetkými zložkami činnými v trestnom konaní. Tým by sa znížilo nielen zaťaženie polície, ale aj súdnictva ako takého. Metódy ARS sú populárne v mnohých vyspelých krajinách sveta a musia byť prijaté aj v Indii, zdôraznil Gautam Sawang.