Mediátori s garanciou SIMARS-u

Mediátori s garanciou SIMARS-u

Postupne budeme predstavovať mediátorov s garanciou a odporúčaním SIMARS-u
podľa ich špecializácie, profilov a referencií.

JUDr. Martin Biskupič, mediátor MS SR ev. č. 1811       
Mgr. et Mgr. Iveta Gallová, PhD., mediátor MS SR ev. č. 1424       
PhDr. Jana Grossmanová, mediátor MS SR ev. č. 1706             
JUDr. Andrea Kanoczová, mediátor MS SR ev. č. 900             
Romana Kontírová, MSc. IBN, B.S.B.A, mediátor MS SR č. 169
PhDr. Janka Lipničanová, mediátor MS SR ev. č. 1011
JUDr. Dana Martinková, mediátor MS SR ev. č. 36
JUDr. Antónia Mikulíková, mediátor MS SR ev. č. 610
Ing. Helena Múdra, mediátor MS SR ev. č. 792
JUDr. Juraj Pandi, mediátor MS SR ev. č. 1699
PhDr. Erika Tkáčová, mediátor MS SR ev. č. 1842