Záhreb, 23.1.2020

HPB je prvou bankou v Chorvátsku, ktorá umožnila svojim zákazníkom právo výberu medzi jedným z troch systémov ARSS. Klient banky môže navrhnúť aj mediáciu v súlade s ustanoveniami tunajšieho zákona o mediácii, alebo začať iný proces ARSS.

Banka umožňuje začať efektívne a menej nákladné riešenia spotrebiteľských sporov, a týmto spôsobom zlepšiť systém ochrany spotrebiteľa. Pri akceptovaní ARSS sa aj banka usiluje o mimosúdne riešenie sporu so zákazníkom bez toho, aby podala žalobu, ktorá je v konečnom dôsledku dlhšia a nákladnejšia pre obidve strany.

Vďaka systematickému riadeniu kvality služieb, banka neustále znižuje počet reklamácií, a väčšinu z nich, viac ako 70 %, vyriešili zamestnanci banky do 24 hodín v rámci „aktivity prvého kontaktu“. Aj vďaka tomuto prístupu v rámci prieskumov spokojnosti, až 600 tisíc zákazníkov udelilo HPB banke najvyššiu známku za kvalitu služieb.