Minsk, Bielorusko, 2.septembra 2017

Požiadavka na implementáciu foriem ARS v Bielorusku rastie, vyhlásil prvý námestník ministra spravodlivosti Sergej Zadiran. Zároveň zdôraznil, že jeho krajina už dlhší čas monitoruje moderné globálne trendy v ARS, pričom sa sústreďuje predovšetkým na použitie arbitrážnych inštitúcií, arbitrážnych súdov a služieb mediátorov. „Snažíme sa zmapovať všetky problémy a rozdiely medzi jednotlivými formami ARS a podľa toho ich budeme preferovať. Budeme kopírovať svetový trend a hľadať tie najlepšie, najefektívnejšie a pre klienta najpohodlnejšie spôsoby riešenia týchto sporov,“ poznamenal Sergej Zadiran. Podľa neho je v Bielorusku populárnou alternatívnou cestou riešenia sporov arbitráž, v ktorej zaznamenala krajina aj úspechy. Napríklad Minsk je ústredím Súdneho dvora Eurázijskej hospodárskej únie (EAEU). „Boli predložené návrhy aj na vytvorenie arbitrážneho súdu v EAEU,“ poznamenal.