Ottawa, 11.marca 2019

V kanadskom justičnom systéme bol prvý krát v histórii použitý program s obchodným názvom Smartsettle, ktorý využíva algoritmy umelej inteligencie pri alternatívnych riešeniach sporov.

Namiesto “živého” mediátora program dokázal v priebehu jednej hodiny vyriešiť spor, ktorý sa vliekol viac ako štvrť roka a týkal sa neuhradenej pohľadávky vo výške približne 2 tisíc kanadských dolárov za poskytnutie konzultačných služieb.

Systém Smartsettle bol vyvinutý spoločnosťou Ican Systems a používa algoritmy, ktoré pomáhajú stranám dospieť k vzájomnej výhodnému a korektnému riešeniu. Umelá inteligencia počas procesu spracovávava návrhy jednotlivých strán a mapuje možný prienik vzájomných stanovísk strán. Podľa slov Grahama Rossa, garanta projektu a mediátora, systém môže byť atraktívny predovšetkým pre obchodné spory resp. spory vo finančnej sfére a poisťovníctve, atď. pri ktorých je dôležitejšia racionálna zložka ako emocionálna.

Systém Smartsettle bude mať svoje využitie aj v edukatívnej oblasti, okrem iného pri tréningoch kanadských mediátorov. Aplikácia systému Smartsettle je v súčasnej skúšobnej fáze na kanadských súdoch bezplatná.