New York, 13.júl 2017

Nórsko vstúpilo do povedomia svetovej verejnosti na začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia , kedy sa neďaleko Osla začalo v prísnom utajení rokovanie medzi Izraelom a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny, ktoré sa tiež skončilo úspešne a v roku 1993 bola podpísaná dohoda o začatí mierového procesu. Napriek tomu, že táto dohoda bola neskôr porušená a nepriniesla vytúžený mier na Blízky východ, svet si začal spájať Nórsko s výrazným angažovaním sa vo svetovom mierovom procese. Do krajiny začínajú prichádzať pozvania pre mierových mediátorov. Zmapovanie týchto udalostí je obsahom divadelnej hry, ktorú týchto dňoch uviedli v Lincoln Center v New Yorku divadelný súbor Communications Group. V divadelnej hre sa opäť premieta príbeh mierovej mediácie, ktorý v absolutnom utajení zorganizoval nórsky akademik Terje Larsen s manželkou diplomatkou na nórskom Ministerstve zahraničných vecí. Autor hry J.T.Rogers, mimochodom sám mediátor, dáva zároveň návod na facilitatívnu mierovú mediáciu v ktorej hrali najdôležitejšiu úlohu odvaha začať niečo v tom čase nepredstaviteľné a mať primeranú dávku intuitívnosti , kreativity a trpezlivosti. Takto písala pred takmer štvrťstoročím mediácia históriu…