Mediálne aktivity

MEDIÁLNE AKTIVITY

 • 2007 publikácia Mediácia pre účastníkov konania (vyd.MS SR)
 • 2008 publikácia Mediácia v samospráve (vyd. NOS, ZMOS)
 • 2012 spoluautorstvo na zborníku EU Mediation Law and Practice (vyd. Oxford Publishing)
 • 2013 spoluautorstvo na zborníku Civil and Commercial Mediation in Europe (vyd.Intersentia)
 • 2017 spoluautorstvo na zborníku EU Mediation Handbook (Wolters Kluwer)
 • 2016 spoluautorstvo a spoluvydanie knihy Rodinná mediácia alebo víťazí celá rodina (VŠZaSP
  sv.Alžbety)
 • 2007 scenár inštruktážneho DVD Abeceda mediácie (MS SR)
 • 2007 spoluautorstvo na päťdielnom TV seriály propagujúceho mediáciu pre laickú verejnosť
  (MS SR)
 • publikačná aktivita/propagácia mediácie v periodikách : Poradca podnikateľa, Právo a
  manažment v zdravotníctve, Verejná správa, Justičná revue, Zdravotnícke
  noviny, Učiteľské noviny, inBa, Parlamentné listy, Zahraničná politika,Poistné
  rozhľady, SME, Pravda,
 • moderovanie diskusných relácii v Slovenskej televízii a účinkovanie v reláciach
  venovaných propagácii mediácie v Slovenskej televízii, Slovenskom rozhlase,
  TA3, Markíza, JOJ, TV Bratislava, rádio EXPRES