Lansing, Michigan, USA , 23. január 2018

Rodičia, ktorí hľadajú mediáciu pre svoje dieťa v rámci špeciálneho vzdelávania , majú v štáte Michigan, USA, k dispozícii novú „horúcu linku.“

Aktivita je súčasťou projektu školskej mediácie pre špeciálne vzdelávania a rodičia sa môžu usilovať o riešenie sporu mediáciou v prípade, že nesúhlasia so školou o type vzdelávania alebo o spôsoboch starostlivosti, ktoré dostáva dieťa. Napríklad, ak študent so špeciálnymi potrebami potrebuje dlhší čas na dokončenie úloh v režime online dištančného štúdia a škola mu to odmieta poskytnúť, rodičia môže riešiť existujúci problém prostredníctvom mediácie. Cieľom zmeny je vyvážiť neefektívnosť už existujúceho systému mediácie.

„Nový telefónny kontakt je súčasťou celoštátnej snahy o zlepšenie mediačných služieb v školstve o.i. angažovaním Kancelárie špeciálneho vzdelávania“, uviedol hovorca Ministerstva školstva štátu Michigan Bill DiSessa a zdôraznil, že „program je zameraný na pomoc rodičom a študentom pri poskytnutí včasných a konzistentných informácii o riešení sporov.” Mediácia musí byť dobrovoľná pre obidve strany, rodičov, ako aj pre školu, všetky dohody dosiahnuté prostredníctvom mediácie sú právne záväzné, bezplatné a dôverné. Štátne a miestne vzdelávacie agentúry musia sprístupniť mediáciu podľa požiadaviek federálneho zákona o vzdelávaní osôb so zdravotným postihnutím, ktorý je zameraný na riešenie problémov medzi školou, rodičmi a študentami.