Tallahassee, Florida, 23.11.2020.

Nedávno prijatý zákon na Floride poskytuje mediačné programy pre určité typy poistných udalostí. Ak má poistenec spor so svojou poisťovňou, môžu mu ho programy pomôcť vyriešiť skôr, ako podnikne právne kroky. Ak poisťovňa zotrváva na svojej pozícii a odmieta uznať nárok klienta, respektíve jej odpoveď považuje poistenec za neuspokojivú, môže iniciovať mediáciu za asistencie mediátora, špeciálne certifikovaného ministerstvom financií.

Mediáciu môže využiť každý, kto v poisťovacej spoločnosti podáva sťažnosť na riešenie poistnej udalosti pri škode na majetku za ľubovoľnú sumu v dolároch, alebo za úrazy na zdraví do výšky 10 tisíc dolárov. Obe strany (poistenec a poisťovňa) môžu požiadať o mediáciu pred začatím súdneho sporu. Poistenec môže využiť služby vlastného advokáta, ale túto skutočnosť musí vopred oznámiť spoločnosti. Ak dôjde k mediačnej dohode, spotrebiteľ-poistenec má ešte tri dni na to, aby dodatočne stiahol súhlas s výsledkom.