Washington DC, 8.apríl 2017

Generálny prokurátor  District of Columbia Karl Racine informovali, že od druhého kvartálu 2017 spustili  pilotný program, ktorý  je zameraný na využívanie mediácie pri riešení  žalôb voči orgánom  District of Columbia. Program  by mal ušetriť finančné prostriedky  daňových poplatníkov, pretože by sa využitím mediácie mal výrazne zredukovať počet žalôb a následných súdnych sporov.
V rámci programu, každá osoba, ktorá podá žalobu na súdoch v rámci pôsobnosti District of Columbia s hodnotou menšou ako 10 tisíc USD za škody na majetku alebo zdraví  môže začať uplatňovať svoju  pohľadávku iniciovaním procesu mediácie. “Spokojnosť by mala byť obojstranná , na jednej strane  štát šetrí nemalé prostriedky a nezaťažuje súdy, občania dostanú  rýchlejšie a predovšetkým kultivovanejšie možnosť uplatniť svoje práva” povedal Racine.