Kuala Lumpur, 4. februára 2019

V hlavnom meste Malajzie Kuala Lumpur začína vo febuári 2019 svoju činnosť Národná komora pre riešenie sporov FIFA (NDRC).

Jej cieľom bude využívať alternatívne riešenie sporov a predovšetkým mediáciu a komora je založená na princípe rovnakého zastúpenie futbalových klubov a hráčov. Ponúka efektívny a cenovo dostupný mechanizmus na riešenie sporov týkajúcich sa zamestnanosti a zmluvnej stability, ako aj tých, ktoré sa týkajú príspevkov na odbornú prípravu a príspevkov solidarity pri zraneniach.

“Vytvorenie NDRC znamená, že tak zahraničný, ako aj miestny hráč budú mať prístup k postupu sťažností, v rámci ktorého budú riešené spory v súlade s nariadeniami FIFA“, vyhlásil šéf NDRC Stuart Ramalingam.