Suva, 6.júl 2018 

V hlavnom meste Fidži Suva sa nedávno za účasti vyše dvesto delegátov konala medzinárodná konferencia, ktorá bola venovaná alternatívnemu riešeniu sporov, predovšetkým mediácii.

Ako zdôraznila predsedníčka združenia mediátorov Fidži Jenny Seeto, alternatívne riešenie sporov v širšom zmysle, ktoré zahŕňa okrem mediácie a facilitáciu aj negociáciu a arbitráž, resp. tzv. minitribunály, sú účinnejšie na riešenie sporov mimo súdneho konania.

“Pri propagácii všeobecných informácii o mediácii je zrejmé, že ľudom, dokonca ani na úrovni stredného a vyššieho manažmentu vedenia, nie sú jasné rozdiely medzi mediáciou a inými formami alternatívnych riešení sporov,“ uviedla.

Na Fidži, ktoré mimochodom patrí medzi veľmi aktívnch členov Azijsko-pacifického mediačného združenia je mediácia najviac spájaná s riešením konfliktov v rámci pracovných a spotrebiteľských sporov. Štát má však záujem na väčšom a intenzívnejšom využívaní mediácie aj v iných oblastiach a za týmto účelom sa podieľal na založení centrálneho mediačného centra v hlavnom meste, ktoré bude riadiť pobočky po celej krajine, v ktorej najmä na dvoch ostrovoch Viti Levu a Vanua Levu žije necelý milión obyvateľov.