MEDIÁCIA AKO SÚČASŤ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV, 2020, počet strán 166, ISBN 978-80-973506-2-8, cena pre zapísaných mediátorov: 8,95 € vrátane poštovného. Objednávky: admin@simars.sk