Brusel, 6.júl 2017

Preventívna diplomacia ako nástroj predchádzania konfliktom a mediácia ako spôsob ich urovnávania boli hlavnými témami Konferencie na vysokej úrovni o mediácii v Bruseli, na ktorej vystúpil aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.V príhovore zdôraznil desať základných atribútov mediácie a aj to, ako si ich on sám overil v praxi. Ako zároveň informoval tlačový odbor rezortu diplomacie, podľa Lajčáka je Ukrajina typickým príkladom konfliktu, v ktorom je mediácia nedocenená. Na Ukrajine nám takýto sprostredkovateľ chýba. Môj návrh je pokúsiť sa prekonať patovú situáciu buď posilnením existujúcej štruktúry OBSE alebo vymenovaním osobitného mediátora, ktorý by mal veľmi vysoký mandát a za sebou váhu medzinárodného spoločenstva,“ povedal minister. Pokiaľ ide o základné atribúty mediácie, Lajčák uviedol, že „znalosť a pochopenie prostredia, osobitostí histórie, mentality a tradícií, schopnosť adaptability na neustále sa meniace podmienky, úzkostlivé dbanie na nestrannosť a nevnucovanie vlastného videnia vecí, podpora princípov a procesu, nie jednotlivých aktérov, to sú základné predpoklady úspešnej mediácie”.Úspech mediácie podľa neho závisí od zapojenia všetkých kľúčových hráčov na mieste a od podpory medzinárodného spoločenstva.Mierové riešenie sporov je dlhodobo jednou z tém, v ktorej sa profiluje slovenská zahraničná politika, a mediáciu ako nástroj preventívnej diplomacie Slovensko aktívne podporuje a presadzuje.