Na výbere mediátora záleží……..

Mediácia je služba , ktorú poskytujú vyškolení odborníci na základe zákona o mediácii. V tomto zákone je v uvedené, že mediácia je podnikanie. Ako hovorí jedno príslovie , keď dvaja robia to isté nie je to isté.

Každý mediátor si svoju profesiu vykonáva po svojom a mal by sa jej venovať ako svojmu poslaniu, pretože primárne chce pomáhať ľudom pri riešení ich sporov a konfliktov. Samozrejme všetko v zmysle a medziach zákonov. Pokiaľ ide o samotných mediátorov, musíme brať na zreteľ , že všetci pri výkone svojej funkcie robíme reklamu nie len sebe ale aj celej mediátorskej obci. Neraz som sa stretol s nedôveorou v riešení sporu týmto mimosúdnym spôsobom, pretože už klient na nejakej mediácii bol a tá nedopadla dobre. Chápem , že pokiaľ niekto nie je spokojný, zrejme sa už k vyriešeniu svojho sporu prostredníctvom mediácie nechce vrátiť. Otázkou zostáva. Dal sa jeho spor alebo konflikt mediovať? Spravil mediátor všetko pre to, aby jej klient porozumel a nestratil dôveru v jej význam a vážnosť? Tieto otázky nechám otvorené…..

Avšak môj posledný zážitok s jedným z mojich klientov vo mne vyvolal zmiešané pocity. Klientke na ÚPSVaR ponúkli mediáciu, kde sa jednalo o určenie styku maloletého s rodičmi. Dohoda o mediácii bola urobená v extrémne krátkom čase, a to hneď na prvom stretnutí. Okamžite po podpise jedna zo strán dohodu porušila. Poviete si, že zmluvy a dohody by sa mali dodržiavať, a preto zavoláte mediátorovi , ktorý dohodu uzavrel, resp. je pod ňou podpísaný ako v takomto prípade postupovať, nakoľko ide o maloleté dieťa. Jeho odpoveď bola , že „ja som si Vás ako klientov nevybral, a Vy ste si zase nevybrali mňa, bol som Vám pridelený z úradu“ – je nanajvýš smiešna. Robí z mediácie niečo , čo v právnom systéme ako keby nemalo význam. Je to znevažovanie mediácie samotným mediátorom a popiera jeden z jeho princípov….. Názor si môžete spraviť každý sám!

Robiť mediáciu preto, aby som ju robil a nerobím ju na 100% a s rešpektovaním všetkých jej zásad a princípov, pre mňa znamená niečo nepredstaviteľné. Preto nepodceňujte výber mediátora, venujte tomu trochu času a neváhajte sa opýtať na to čo je mediácia. Profesionálny mediátor Vám to určite rád a ochotne vysvetlí. Takýto mediátori Vám dokážu pomôcť a ak nedokážu, povedia Vám to na rovinu a usmernia Vás na koho sa obrátiť s Vašim problémom, lebo ich zaujímate . Je to prejav veľkej osobnostnej vyspelosti mediátora, že odporučí niekoho iného a neberie Váš prípad len ako formu zárobku ale aj ako veľký kus svojho poslania.

JUDr. Juraj Pandi, mediátor MS SR ev. č. 1699, j.pandi@centrum.sk