JUDr. Juraj Pandi

Na výbere mediátora záleží……..

Mediácia je služba , ktorú poskytujú vyškolení odborníci na základe zákona o mediácii. V tomto zákone je v uvedené, že mediácia je podnikanie. Ako hovorí jedno príslovie , keď dvaja robia to isté nie je to isté.

Každý mediátor si svoju profesiu vykonáva po svojom a mal by sa jej venovať ako svojmu poslaniu, pretože primárne chce pomáhať ľudom pri riešení ich sporov a konfliktov. Samozrejme všetko v zmysle a medziach zákonov. Pokiaľ ide o samotných mediátorov, musíme brať na zreteľ , že všetci pri výkone svojej funkcie robíme reklamu nie len sebe ale aj celej mediátorskej obci. Neraz som sa stretol s nedôveorou v riešení sporu týmto mimosúdnym spôsobom, pretože už klient na nejakej mediácii bol a tá nedopadla dobre. Chápem , že pokiaľ niekto nie je spokojný, zrejme sa už k vyriešeniu svojho sporu prostredníctvom mediácie nechce vrátiť. Otázkou zostáva. Dal sa jeho spor alebo konflikt mediovať? Spravil mediátor všetko pre to, aby jej klient porozumel a nestratil dôveru v jej význam a vážnosť? Tieto otázky nechám otvorené…..

Avšak môj posledný zážitok s jedným z mojich klientov vo mne vyvolal zmiešané pocity. Klientke na ÚPSVaR ponúkli mediáciu, kde sa jednalo o určenie styku maloletého s rodičmi. Dohoda o mediácii bola urobená v extrémne krátkom čase, a to hneď na prvom stretnutí. Okamžite po podpise jedna zo strán dohodu porušila. Poviete si, že zmluvy a dohody by sa mali dodržiavať, a preto zavoláte mediátorovi , ktorý dohodu uzavrel, resp. je pod ňou podpísaný ako v takomto prípade postupovať, nakoľko ide o maloleté dieťa. Jeho odpoveď bola , že „ja som si Vás ako klientov nevybral, a Vy ste si zase nevybrali mňa, bol som Vám pridelený z úradu“ – je nanajvýš smiešna. Robí z mediácie niečo , čo v právnom systéme ako keby nemalo význam. Je to znevažovanie mediácie samotným mediátorom a popiera jeden z jeho princípov….. Názor si môžete spraviť každý sám!

Robiť mediáciu preto, aby som ju robil a nerobím ju na 100% a s rešpektovaním všetkých jej zásad a princípov, pre mňa znamená niečo nepredstaviteľné. Preto nepodceňujte výber mediátora, venujte tomu trochu času a neváhajte sa opýtať na to čo je mediácia. Profesionálny mediátor Vám to určite rád a ochotne vysvetlí. Takýto mediátori Vám dokážu pomôcť a ak nedokážu, povedia Vám to na rovinu a usmernia Vás na koho sa obrátiť s Vašim problémom, lebo ich zaujímate . Je to prejav veľkej osobnostnej vyspelosti mediátora, že odporučí niekoho iného a neberie Váš prípad len ako formu zárobku ale aj ako veľký kus svojho poslania.

JUDr. Juraj Pandi, mediátor MS SR ev. č. 1699, j.pandi@centrum.sk

1 thought on “JUDr. Juraj Pandi”

  • dobrý deň kolegovia…
    …pozitívne je, že zatiaľ úrady niekde vychádzajú v ústrety mediácii a považujú nás mediátorov za nestranných odborníkov.
    Moja skúsenosť s klientkou, ktorá ma oslovila s požiadavkou, aby som jej pomohol s úradmi – upsvar pretože nadobudla dojem, že ju úrad šikanuje a chce zatlačiť kvôli chorému dieťaťu tam kde ona ísť nechce dopadlo nečakane. Pravdepodobne pre udanie zo školy jej chceli zobrať príspevok na autistické dieťa. po mojej intervencii sa spustila spŕška vyhrážaní zo strany úradu, obvinili ma z nezákonného zasahovania od ich procesov, pričom moja úloha bola nestranne pozorovať ich konanie voči sobe, ktorá ma o pomoc požiadala. Obvinili, ma že som sa do procesu zapojil protiprávne, že som sa drzo a arogantne správal, bol som nezdvorilý. Keď som telefonáty konzultoval s klientkou, bola nemilo prekvapená, že riaditeľka úradu klamala a nie ja. nadobudol som dojem, že niektoré inštitúcie nie sú pripravené komunikovať vrámci spolupráce s mediátormi na úrovni, paradoxne už klientku neobťažovali.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *