INTERKULTÚRNA MEDIÁCIA A RIEŠENIE KONFLIKTOV PRI PRÁCI S CUDZINCAMI, 2019, počet strán 141, ISBN 978-805700857-6, cena pre zapísaných mediátorov: 8,50 € + poštovné. Objednávky: admin@simars.sk

Cudzinci okolo nás…Na pracoviskách, v zmiešaných manželstvách, ako noví majitelia nehnuteľností v susedstve, ako turisti, študenti, pacienti…To je fenomén dneška, fenomén, s ktorým sa postupne učíme žiť. Ako však tento proces zvládať tak, aby sme neboli zaťažení predsudkami a stereotypným vnímaním iných kultúr resp. ich príslušníkov? Ako sa naladiť na “kultúrny kód” cudzinca? Čomu sa hovorí “tekutá modernita” a ako súvisí “slepý bod” na našej sietnici bez fotoreceptorov s našou obavou z cudzincov? Ako možno bez znalosti kultúry cudzincov prísť o biznis? Prečo je medzivojnová Bratislava príkladom pre spolužitie etník, kultúr a cirkví? Aké je “desatoro” pred vstupom do manželstva s cudzincom a ako sa na jeho naplnení môže podieľať interkultúrna rodinná mediácia? A aké špecifiká má mobbing a bossing voči cudzincom na Slovensku a ako s nimi možno bojovať. Hľadanie odpovede na tieto otázky, vrátane prípravy cudzincov na život u nás, je kľúčovým dôvodom, prečo by malo byť poznávanie a rešpektovanie cudzích kultúrnych fenoménov, výchova, vzdelávanie a príprava predovšetkým mladých ľudí na život v kultúrne, etnicky, jazykovo a religiózne heterogénnej spoločnosti, mimoriadne dôležitou úlohou o.i. slovenských mediátorov.