IV. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA MEDIÁTOROV EMNI V BRATISLAVE

IV. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA MEDIÁTOROV EMNI V BRATISLAVE

Logo EMNI 2013

V dňoch 18. a 20. apríla 2013 hostila Bratislava IV. Celoeurópsku konferenciu mediátorov EMNI pod mottom „Mediácia pomôže vydláždiť cestu z krízy“. Záštitu nad touto konferenciou prevzal primátor Bratislavy Milan Ftáčnik. Konferencie sa zúčastnili mediátori z 18 európskych štátov a venovali sa témam praktického využitia mediácie v praxi ako jedného z možných alternatívnych spôsobov riešenia sporov a konfliktov. Prednášky a panelové diskusie boli zamerané na interkultúrnu, medzigeneračnú a rodinnú mediáciu, riešenie problémov imigrantov, rómsku mediáciu ako aj cezhraničnú mediáciu. Práve cezhraničná mediácia by mohla komplexnejšie riešiť spory vznikajúce z dôvodu rozdielnych vnútroštátnych predpisov a jurisdikcie. Z nedávnej štúdie financovanej EÚ vyplynulo, že z dôvodu nedostatočného využívania mediácie vznikli v rámci EÚ straty času zodpovedajúceho priemerne 331 až 446 dňom a dodatočné právne náklady sa pohybovali od 12 471 do 13 738 € na jeden prípad. Stretnutie mediátorov z krajín EÚ ukázalo na dôležitosť a nutnosť alternatívneho spôsobu riešenia sporov formou mediácie z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov, zlepšenia medziľudských vzťahov a jej využitia aj v komunálnej oblasti, mierových procesoch, politickej a ekonomickej kríze.

Príspevky z konferencie