Dublin, 13.apríl 2017

Platiť za mediáciu či neplatiť, to je momentálne jedna z najdôležitejších otázok v diskusii írskych mediátorov v súvislosti s plánovaným prijatím novely mediačného zákona. Väčšinový názor širokej odbornej i laickej verejnosti  naznačuje, že mediácia by mala byť zadarmo. Motivovalo by to stále viac a viac ľudí na jej použitie,  štát by podstatne znížil počet žalôb na súdoch a ušetril nemalé finančné prostriedky na právnu pomoc.
Otázka znie, čo znamená zadarmo a akého okruhu ľudí by sa to dotýkalo. Podľa názoru väčšiny írskych mediátorov návrh novely nie je perfektný ale posúva mediáciu v Írsku pozitívnym smerom. Čo však absentuje, je ochota zákonodarcu  rozšíriť okruh mediačných aktivít na ktoré by prispieval jednotlivým sporovým stranám. Írsko tak podľa všetkého zostane pri doterajšom modele bezplatného poskytovania mediačných služieb v rámci: