Sydney, 09.12.2019.

Po absolvovaní tréningov a školení v rámci aktivít Elder Mediation International Network , ktoré im pomôžu špecializovať sa a orientovať v zložitých životných problémoch, disponovať s osobitnými znalosťami pri „citlivej a obratnej podpore“ seniorov a ich rodín sú austrálski mediátori oprávnení používať označenie cert. EM (certifikovaný senioritný mediátor XY ) a logo EMIN:

Klienti tak dostanú garanciu, že mediátori s takýmto oprávnením absolvovali príslušné vzdelávanie (mimochodom každé dva roky si ho musia dopĺňať) a sú oboznámení s problematikou seniority, majú široké kompetencie, sú citliví a empatickí a ich prax vychádza zo znalostí primeranej škály mediačných modelov, metód a foriem.