Úvod

 

Aktuálne

Na 19. októbra 2023 od 17:00 - 19:00 pripravil Slovenský inštitút pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov, z.z.p.o. (SIMARS) webinár na tému Aplikácia fenoménu umelej inteligencie (AI) v podmienkach slovenskej mediácii. 

Lektorom webinára je dlhoročný mediátor JUDr. Mgr. Andrej Mongiello, PhD. autor prvého slovenského mediačného konverzačného robota - Medie. Témou úvodu do širokej problematiky aplikácie AI budú aj skúsenosti v zahraničí s pozíciou AI ako štvrtou stranou v mediačnom procese, ale aj otázky ako by mohla AI pomôcť mediátorovi pri objektívnejšom a rýchlejšom vyriešení problému, otázka, či by účastníci mediácie tolerovali účasť AI v procese, respektíve dilema kto bude neomylnejší - "živý mediátor" alebo AI založená na dátach, modeloch, algoritmoch... Webinár sa dotkne nielen kreovania "inteligentných mediačných dohôd" a ich súvislosť s blockchainovou platformou, ale aj tvorby a zberu štruktúrovaných dát v mediácii. 

Cena za webinár je 17 € a jeho účastníci budú mať možnosť si zároveň objednať publikáciu Elektronická mediácia a riešenie konfliktov v kyberpriestore, 243 strán, autor František Kutlík, za zvýhodnenú cenu 7,90 €, vrátane poštovného a balného.

Bližšie informácie, spolu s prihláškou, nájdete na tomto linku.

V týchto dňoch sa dostáva do maloobchodnej siete nový knižný titul z vydavateľstva SIMARS pod názvom Komunikácia v mediácii – mediácia v komunikácii alebo čo sme si, to sme si, len o tom hovorme!, 261 strán, ISBN 978-80-973506-5-9, autor František Kutlík.

Odporúčaná cena knihy v maloobchodnej sieti je 18,90 €, laická i odborný verejnosť má možnosť si zakúpiť publikáciu prostredníctvom SIMARS-u za cenu 16,90 (vrátane poštovného a balného), mediátori registrovaní MS SR majú možnosť si ju zakúpiť za cenu 14,90 € (vrátane poštovného a balného) a mediátori, ktorí sa zúčastnili na akciách organizovaných SIMARS-om, respektíve si už v minulosti zakúpili publikáciu vydavateľstva SIMARS, majú zvýhodnenú cenu 12,90 € (vrátane poštovného a balného).

Moderátorka, herečka, spisovateľka (a bývalá zapísaná mediátorka) Katarína Brychtová v predslove ku knihe, o.i. uviedla: "Knižka je skvelá pomôcka nielen pre mediátorov, ale pre všetkých tých, pre ktorých je komunikácia základom ich profesie. A dovolím si povedať, že môže pomôcť všetkým, ktorým záleží na sebarozvoji, na dobrých vzťahoch a spokojnosti v živote. Veď častokrát, možno aj nevedomky, sa snažíme urovnať konflikty, obrusujeme hrany, hľadáme riešenia vo vlastných rodinách, s našimi deťmi, rodičmi, uhládzame napäté vzťahy na pracovisku či s priateľmi."

V prípade záujmu, prosíme, objednávku formou krátkej mailovej správy s fakturačnými údajmi, poštovou adresou (ak je odlišná od fakturačnej), variabilným symbolom (číslo zápisu do registra) a sumou na fakturáciu (16,90€/14,90€/12,90 €) na adresu admin@simars.sk. Kniha s faktúrou vám bude doručené najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa objednania.

Dovoľte, aby sme Vás informovali o niektorých skutočnostiach súvisiacich s obsahom, priebehom a organizáciou povinných odborných seminárov v roku 2023, v ktorom Ministerstvo spravodlivosti SR vypísalo nasledovné témy:

► Téma č. 1 - VYBRANÉ SOCIÁLNE ZRUČNOSTI - ZÍSKAVANIE DÔVERY ÚČASTNÍKOV MEDIÁCIE, KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI MEDIÁTORA, VEDENIE ODDELENÝCH STRETNUTÍ V MEDIÁCII. 

► Téma č. 2 - SPOLOČNÁ STAROSTLIVOSŤ O MALOLETÉ DETI, NOVELIZOVANÉ USTANOVENIA CIVILNÉHO MIMOSPOROVÉHO PORIADKU SÚVISIACE S ROZHODOVANÍM SÚDOV VO VECIACH STAROSTLIVOSTI O MALOLETÝCH. 

Bližšie info k termínom a miestam konania nájdete v Programe odborných seminárov a v Prihláške.

Vážení kolegovia mediátori, ctená odborná i laická verejnosť,
z dôvodu spoločenskej objednávky na rozšírenie aktivít Slovenského inštitútu pre mediáciu (SIM) aj na iné alternatívne, mimosúdne riešenia sporov, sme pri príležitosti desiateho výročia založenia, rozhodli o jeho reprofilácii a rebrandingu.
Od  1.mája 2017 budeme pôsobiť pod hlavičkou Slovenského inštitútu pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov (SIMARS). Hlavným a najsilnejším ohnivkom reťaze aktívít nového subjektu samozrejme zostáva mediácia.
Našou snahou bude predovšetkým nadviazať na aktivity uplynulej dekády, ktorých odpočet uvádzame na inom mieste a navyše máme ambíciu:
čítať viac 

Čo sme dosiahli za posledných 10 rokov?

1087

priamo realizovaných mediácií

447

úspešných absolventov mediačných kurzov - zapísaných mediátorov

5000+

účastníkov prednášok
pre odborníkov, študentov a laickú verejnosť 

11

publikácií
(Oxford Publishing,
Wolter Kluwers, Intersentia,
NOS a 
iné)

216

príspevkov v médiách
(STV/RTVS, TA3, Markíza, JOJ, SRo, Rádio Expres, Viva, SME, Pravda, Poradca podnikateľa,
Justičná revue)

42

aktívnych účastí na konferenciách
v 18 krajinách Európy,
Ázie a Ameriky

5

zastupovaní SR
v mediačných projektoch vyhlásených EÚ

1

SIMARS - hlavný organizátor celoeurópskej konferencie mediátorov EMNI 2013
v Bratislave