Úvod

Aktuálne:

V zmysle § 10a, ods. 1 zákona č.420/2004 Z. z. o mediácii o organizovaní seminárov ako povinnej súčasti ďalšieho vzdelávania mediátorov, realizujeme, ako akreditovaná vzdelávacia inštitúcia odborný seminár pod názvom Vecnoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam a spôsob ich riešenia v mediácii v termínoch utorok 17.septembra 2019 a sobotu 5.októbra 2019 od 8,30 – 15,30 hod.v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave. Lektorovať ich spoločne budú JUDr. Antónia Mikulíková, mediátorka (ev.č. 610), bývalá členka Rady Slovenského pozemkového fondu a pracovníčka notárstva, ktorá sa špecializuje na mediáciu súvisiacu s vecnoprávnymi vzťahmi k nehnuteľnostiam/ na prácu s katastrami nehnuteľnosti/ listami vlastníctva atď. a JUDr. František Kutlík, mediátor (ev.č.14) a lektor od roku 2005. Bližšie podrobnosti o programe, organizačnom zabezpečení nájdete v programe a záväznej prihláške. Po skončení seminára bude vytvorený priestor cca od 15,30 – 16,30 na podanie informácii zo strany mediátorov pracujúcich pre SIMARS o pripravovaných (o.i. zdravotnícka mediácia pre MZ SR, cezhraničná rodinná mediácia v EÚ) a aktuálnych projektoch (o.i.mediácia ako súčasť práce s obeťami trestných činov MV SR) s možnosťou Vašej participácie.

V týchto dňoch vydáva Slovenský inštitút pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov publikáciu Interkultúrna mediácia a riešenie konfliktov pri práci s cudzincami, ktorej autorom je František Kutlík. Predslov napísala špičková česká mediátorka Dana Potočková, riaditeľka Conflict Management International.

Vážení kolegovia mediátori, ctená odborná i laická verejnosť,
z dôvodu spoločenskej objednávky na rozšírenie aktivít Slovenského inštitútu pre mediáciu (SIM) aj na iné alternatívne, mimosúdne riešenia sporov, sme pri príležitosti desiateho výročia založenia, rozhodli o jeho reprofilácii a rebrandingu.
Od  1.mája 2017 budeme pôsobiť pod hlavičkou Slovenského inštitútu pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov (SIMARS). Hlavným a najsilnejším ohnivkom reťaze aktívít nového subjektu samozrejme zostáva mediácia.
Našou snahou bude predovšetkým nadviazať na aktivity uplynulej dekády, ktorých odpočet uvádzame na inom mieste a navyše máme ambíciu:
čítať viac 

Čo sme dosiahli za posledných 10 rokov?

1087

priamo realizovaných mediácií

447

úspešných absolventov mediačných kurzov - zapísaných mediátorov

5000+

účastníkov prednášok
pre odborníkov, študentov a laickú verejnosť 

11

publikácií
(Oxford Publishing,
Wolter Kluwers, Intersentia,
NOS a 
iné)

216

príspevkov v médiách
(STV/RTVS, TA3, Markíza, JOJ, SRo, Rádio Expres, Viva, SME, Pravda, Poradca podnikateľa,
Justičná revue)

42

aktívnych účastí na konferenciách
v 18 krajinách Európy,
Ázie a Ameriky

5

zastupovaní SR
v mediačných projektoch vyhlásených EÚ

1

SIMARS - hlavný organizátor celoeurópskej konferencie mediátorov EMNI 2013
v Bratislave