Úvod

 

Aktuálne:

Dovoľte, aby sme Vás informovali o niektorých skutočnostiach súvisiacich s obsahom, priebehom a organizáciou povinných odborných seminárov v roku 2023, v ktorom Ministerstvo spravodlivosti SR vypísalo nasledovné témy:

► Téma č. 1 - VYBRANÉ SOCIÁLNE ZRUČNOSTI - ZÍSKAVANIE DÔVERY ÚČASTNÍKOV MEDIÁCIE, KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI MEDIÁTORA, VEDENIE ODDELENÝCH STRETNUTÍ V MEDIÁCII. Termíny a miesto konania našou inštitúciou: 18. 3. 2023 Bratislava, 19. 5. 2023 Bratislava, 23. 9. 2023 Bratislava a 25. 11. 2023 Bratislava.

► Téma č. 2 - SPOLOČNÁ STAROSTLIVOSŤ O MALOLETÉ DETI, NOVELIZOVANÉ USTANOVENIA CIVILNÉHO MIMOSPOROVÉHO PORIADKU SÚVISIACE S ROZHODOVANÍM SÚDOV VO VECIACH STAROSTLIVOSTI O MALOLETÝCH. Termíny a miesto konania našou inštitúciou 25. 3. 2023 Žilina, 16. 6. 2023 Dolná Krupá - okr. Trnava, 30. 9. 2023 Banská Bystrica, 21.10. 2023 Košice.

Máte možnosť si s predstihom vypočítať lehotu 365 dní odo dňa Vášho zápisu do registra mediátorov MS SR, podľa toho si vybrať vyhovujúci termín a zarezervovať si účasť. Dovoľte ešte informovať, že aj v roku 2023 bude súčasťou poplatku (najnižšieho z rozpätia stanoveného MS SR) aj možnosť si vybrať dva tituly z edičnej ponuky SIMARS-u obohatené o dve novinky, ktoré budú vydané v roku 2023. Tešíme sa na Vašu účasť na odborných seminároch SIMARS-u, opäť so špičkovými slovenskými odborníkmi v danej tématike.

Kliknutím na odkaz nájdete Program odborných seminárov a Prihlášku.

S nesmiernym pohnutím a smútkom sme prijali správu o odchode vzácneho, múdreho, šľachetného a obetavého človeka, člena Expertného a konzultačného tímu Slovenského inštitútu pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov, prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc., Dr.h.c. mult.

Profesor Krčméry sa popri humanitárnych a sociálnych aktivitách významnou mierou podieľal na propagácii slovenskej mediácie a ako vôbec prvý rektor dal priestor na jej výučbu v rámci vzdelávacieho kurikula Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

Veľká česť jeho odkazu a pamiatke!

V mene mediátorov a podporovateľov mediácie združených v SIMARS-e,

František Kutlík

Na pulty renomovaných kníhkupectiev sa dostáva knižný titul s názvom RODINNÉ KONFLIKTY A MEDIÁCIA – ĎALŠIE UMENIE MOŽNÉHO, vydavateľ Slovenský inštitút pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov, z.z.p.o. (SIMARS), 324 strán, ISBN 978-80-973506-4-2.

Autor František Kutlík sa v nej o.i. venuje, v mediácii pomerne neznámym témam, napríklad teórii hier vrátane tzv. Nashovej dilemy, stretu jazykových žánrov v mediačnom procese, odporúča ako bojovať s hanbou, trápnosťou a rozpakmi pri mediácii, hovorí o úlohe humoru v mediácii či spôsobmi, akými môže mediátor pomôcť klientom pri strate tváre v duchu japonskej filozofie kao. S nadhľadom, uvoľneným štýlom a na mnohých príkladoch sú v knihe opisované výchovné prístupy „helikoptérových" a „kosačkových" rodičov, „tigrích matiek a „tenisových otcov, dopady fenoménu tzv. náhradných detí, ku ktorým patrili napríklad Salvador Dalí, Vincent van Gogh či Peter Sellers, alebo vysvetlenie tzv. mingles vzťahov, ako nového prvku v partnerskom alebo manželskom živote. Samozrejme, obsahom sú aj vážnejšie témy, napríklad príčiny zavrhnutia rodičov i starých rodičov, výhody/nevýhody striedavej starostlivosti, problematika tzv. sendvičovej generácie, "sivé rozvody" seniorov, špecifiká práce mediátora v rodinných firmách, ale aj zmapovanie prieniku rodinnej mediácie do školského, pracovného, medicínskeho či súdneho prostredia, respektíve tzv. Cochemský model.

Odporúčaná cena knihy v maloobchodnej sieti je 17,90 €, mediátori registrovaní MS SR majú možnosť si ju zakúpiť za cenu 15,90 € (vrátane poštovného a balného) a mediátori, ktorí sa zúčastnili na akciách organizovaných SIMARS-om, respektíve si už v minulosti zakúpili publikáciu vydavateľstva SIMARS, majú zvýhodnenú cenu 13,90 € (vrátane poštovného a balného). SIMARS nie je platca DPH. V prípade záujmu, prosím, poukážte vybranú sumu na účet SK5883300000002701403071 a ako variabilný symbol uveďte číslo vášho zápisu. Súčasne nám, prosím, pošlite na adresu - admin@simars.sk fakturačné údaje a adresu doručenia. Kniha a faktúra vám budú, po úhrade, doručené najneskôr do 15 pracovných dní.

Súčasne ponúkame ďalšie knižné tituly Františka Kutlíka:

  • ELEKTRONICKÁ MEDIÁCIA A RIEŠENIE KONFLIKTOV V KYBERPRIESTORE, 2021, 241 strán, cena 9,95 €,
  • MEDIÁCIA AKO SÚČASŤ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV, 2020, 166 strán, cena 8,95 €,
  • MEDIÁCIA A RIEŠENIE KONFLIKTOV V PRACOVNEJ OBLASTI, 2020, 248 strán, cena 9,95,
  • MEDZIGENERAČNÁ MEDIÁCIA A RIEŠENIE KONFLIKTOV PRI PRÁCI SO SENIORMI, 2020,189 strán, cena 8,75 € a
  • INTERKULTÚRNA MEDIÁCIA A RIEŠENIE KONFLIKTOV PRI PRÁCI S CUDZINCAMI, 2019,132 strán, cena 7,45 €.

Všetky ceny sú uvádzane s DPH a vrátane poštovného a balného.

V prípade, že máte záujem o kombináciu vyššie uvedených titulov ako balíka, sme pripravení vám ponúknuť ešte lepšiu cenu – šesť titulov zľava 10 %, päť titulov zľava 9 %, štyri tituly zľava 8 %, tri a tituly zľava 7 %, dva tituly zľava 5%. Výsledné sumy sú s DPH vrátane poštovného a balného (v tomto prípade popri adresách na fakturáciu a dodávku, prosíme uviesť aj vybrané tituly. Aj tieto objednávky prosíme poslať cez kontakt admin@simars.sk.

Vážení kolegovia mediátori, ctená odborná i laická verejnosť,
z dôvodu spoločenskej objednávky na rozšírenie aktivít Slovenského inštitútu pre mediáciu (SIM) aj na iné alternatívne, mimosúdne riešenia sporov, sme pri príležitosti desiateho výročia založenia, rozhodli o jeho reprofilácii a rebrandingu.
Od  1.mája 2017 budeme pôsobiť pod hlavičkou Slovenského inštitútu pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov (SIMARS). Hlavným a najsilnejším ohnivkom reťaze aktívít nového subjektu samozrejme zostáva mediácia.
Našou snahou bude predovšetkým nadviazať na aktivity uplynulej dekády, ktorých odpočet uvádzame na inom mieste a navyše máme ambíciu:
čítať viac 

Čo sme dosiahli za posledných 10 rokov?

1087

priamo realizovaných mediácií

447

úspešných absolventov mediačných kurzov - zapísaných mediátorov

5000+

účastníkov prednášok
pre odborníkov, študentov a laickú verejnosť 

11

publikácií
(Oxford Publishing,
Wolter Kluwers, Intersentia,
NOS a 
iné)

216

príspevkov v médiách
(STV/RTVS, TA3, Markíza, JOJ, SRo, Rádio Expres, Viva, SME, Pravda, Poradca podnikateľa,
Justičná revue)

42

aktívnych účastí na konferenciách
v 18 krajinách Európy,
Ázie a Ameriky

5

zastupovaní SR
v mediačných projektoch vyhlásených EÚ

1

SIMARS - hlavný organizátor celoeurópskej konferencie mediátorov EMNI 2013
v Bratislave